Kiss 89.0

Menta 88 FM

Mix Fm 102.3

Astra 92.8 FM

Super Fm Radio

BAYRAK RADYO HABER

UCy Voice

BAYRAK FM

Politis FM

BAYRAK TÜRK MÜZİĞİ

Ant1 FM

Sports 1 Limassol

BAYRAK KLASİK

Zenith FM

BAYRAK INTERNATIONAL

Radio Proto

BAYRAK RADYOSU

Sfera 96.8

Kanali 6